Winnaars van de Klimaatveranderingestafette Fotowedstrijd 2023 zijn bekend!

WINNAAR 1 MARISOL MARSHALL


Foto 1 laat kwelders (sediment trapping units) zien die onderdeel zijn van de strijd van de mens tegen de stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering. Kwelders worden gebouwd als poging om de golfslagen tegen te houden en klei- en bodemdeeltjes (sediment) vast te houden, zodat de mangrovevegetatie te Weg naar Zee langs de noordkust van Paramaribo zich kan herstellen. Dit is de groene zeewering die de kust beschermt tegen watererosie. Het lukt niet altijd om de mangrovevegetatie met behulp van kwelders te herstellen. De foto geeft weer hoe men met de ten dienst staande middelen (de loopbrug en de kwelder), de natuur een handje helpt om de kust beter te beschermen tegen klimaatverandering.

WINNAAR 2 – SEROUCHA TEN BERGE


Foto 2 laat kwelders zien (sediment trapping units) in de Atlantische Oceaan, te Weg naar Zee. Dit is door cultuurtechnisch werk geconstrueerd met houten palen om het effect van golfslagen tegen te gaan en klei- en bodemdeeltjes (sediment) vast te houden. Hierdoor kunnen geplante mangroves beter groeien als onderdeel van de groene bescherming van de kust, in de strijd tegen de stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering. Het uiteindelijk doel is om de mangrovevegetatie langs de kust te herstellen zodat de erosie door water wordt tegengegaan. Door de zonsondergang op de foto wordt het weer extra benadrukt.

WINAAR 3 NAVALDO VOLA


Foto 3 toont een toeristenoord bij Nieuw-Aurora, aan de Boven-Suriname, dat wordt geconfronteerd met het stijgende rivierwater. De lokatie is vlakbij Tutubuka (Saramaccaans voor de monding van een kreek die het geluid maakt van een trompet). Door veranderende regenpatronen valt er meer regenwater in een korte tijd en heeft het bos niet de tijd al het water op te vangen. Is dit mede het gevolg van het ongecontroleerd kappen van bomen? Voor de toerist die dit voor het eerst meemaakt, is het stijgende water dreigender dan voor de dorpsbewoners die beter hiermee weten om te gaan. Wateroverlast kan enorme schade toebrengen. De foto geeft een duidelijk beeld van de rivier op de achtergrond en het stijgende water op de voorgrond, met de hutten in het midden. Een gevolg van menselijk handelen en klimaatverandering.

/