Wereld Milieudag viering op de Kathedrale Koorschool Suriname

Tekst: Sha’iera Moennoe (student Milieuwetenschappen, Anton de Kom Universiteit van Suriname)

In het kader van Wereld Milieudag op 5 juni 2024 verzorgden studenten en een docent van de studierichting Milieuwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname een inspirerende en informatieve presentatie op de Kathedrale Koorschool Suriname. Het thema van de dag was “Wildlife and Pollution”, een onderwerp dat zowel de pracht van de natuur als de uitdagingen van milieuvervuiling belichtte. De presentatie had tot doel de leerlingen bewust te maken van de waarde van hun natuurlijke omgeving en de noodzaak om deze te beschermen.

In het eerste deel lag de focus op het milieu en het belang van biodiversiteit. De leerlingen maakten kennis met de wildernis en leerden hoe deze in stand te houden. Speciale aandacht ging uit naar bedreigde diersoorten zoals de jaguar. De leerlingen waren geboeid door de beelden van de jaguar en het bijbehorende onderzoek

Het tweede deel van de presentatie was gewijd aan verschillende soorten milieuvervuiling. De leerlingen leerden over de oorzaken van vervuiling en de gevolgen voor zowel het milieu als de menselijke gezondheid. Er werd duidelijk gemaakt hoe vervuiling de balans van ecosystemen kan verstoren en waarom het cruciaal is om maatregelen te nemen.

De dag werd afgesloten met interactieve activiteiten waarin de leerlingen zelf milieuonderzoek konden ervaren. Ze maakten kennis met verschillende instrumenten zoals verrekijkers, een edelmanboor, cameravallen en een zelfgemaakt waterzuiveringsinstrument. Onder begeleiding voerden de leerlingen eenvoudige experimenten uit en leerden ze hoe wetenschappers data verzamelen en analyseren om milieuproblemen te begrijpen en oplossingen te vinden.

De leerlingen namen enthousiast deel aan alle activiteiten en toonden een verrassend goed begrip van milieukwesties. Het was duidelijk dat de presentatie hen had geïnspireerd en hen bewust had gemaakt van hun rol in het behoud van de natuur.

/