35-jarig jubileum Suriname’s Western Hemisphere Sites

Nieuwsbericht door Dr. M. Djosetro.

Met trots viert de studierichting Milieuwetenschappen van de AdekUS, samen met het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer en de organisatie Manomet, het 35-jarig jubileum van Suriname’s Western Hemisphere Sites

WHSRN (Western Hemisphere Shorebird Reserve Network) is een internationale organisatie die tot doel heeft de bescherming van kustvogels en hun leefgebieden in Noord- en Zuid-Amerika te bevorderen in samenwerking met diverse partners.

Op 4 maart 1989 zijn drie beschermde gebieden van Suriname opgenomen binnen het WHSRN, namelijk Bigi Pan MUMA, Coppenamemonding Natuurreservaat en het Wia Wia Natuurreservaat. Op feestelijke wijze, vierde Suriname het 35-jarig bestaan van deze Western Hemisphere Sites, in samenwerking met het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, de organisatie Manomet en AdekUS.

Ter ere van het jubileum werden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een seminar op 18 april, waar het belang van Suriname voor de kustvogels centraal stond. Tijdens dit seminar werden diverse presentaties gehouden door Manomet, het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer en de richting Milieuwetenschappen van de AdeKUS. De presentaties benadrukten de migratie en uitdagingen van deze kustvogels, evenals het belang van onderzoek voor het behoud van deze vogels. Op vrijdag 19 april werd het jubileum gevierd op het complex van het Ministerie, met het onthullen van de gerenoveerde gedenksteen, die 35-jaar terug (op 4 maart 1989) ter gelegenheid van het toetreden van Suriname aan WHSRN voor het eerst door de toenmalige president Ir. Ramsewak Shankar werd onthuld. Tijdens de viering werden er ook elf personen gehuldigd voor hun inzet met betrekking tot de bescherming van Suriname’s natuurlijk erfgoed, in het bijzonder de drie hemisferische gebieden. De viering vond ook in Nickerie plaats, waarbij drie personen werden gehuldigd voor hun inzet. Op zaterdag 20 april vond de bordonthulling plaats bij de Nickerie Zeedijk in aanwezigheid van districtscommissaris Senrita Gobardhan. De onthulling benadrukt het belang van de bescherming van de WHSRN-site Bigi Pan MUMA en de rijke diversiteit aan vogelsoorten die daar voorkomen.

De viering van het 35-jarig jubileum van Suriname’s Western Hemisphere Sites accentueert het belang van gezamenlijke inspanningen, waarbij zowel lokale als internationale partners betrokken zijn bij het behoud van de natuurlijke rijkdommen van Suriname voor toekomstige generaties.

/