Informatie over klimaatverandering in Suriname met toegankelijke content

Het project

Het doel van dit online project ‘De Klimaatveranderingestafette’ is informatie verschaffen over klimaatverandering in Suriname via toegankelijke content. Er worden in Suriname veel projecten over klimaatverandering uitgevoerd of op touw gezet vanuit de regering en het maatschappelijk veld. Maar doorgaans is de informatie hierover onoverzichtelijk verspreid of heel technisch waardoor het weinigen aanspreekt.


De Klimaatveranderingestafette daarentegen brengt verhalen over klimaatverandering inzichtelijker en begrijpelijker voor de Surinaamse samenleving. Zij laat daarbij vooral ook de stemmen horen van kwetsbare groepen die zwaar geraakt worden door de effecten van klimaatverandering.

De Klimaatveranderingestafette is een initiatief van Stichting Skrifi. Het wordt ondersteund door het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation (GCCA+) Phase 2 Project en gefinancierd door de Europese Unie (EU), het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en de overheid van Suriname.

Partners

Deze website is onderdeel van het project, de Klimaatveranderingestafette, dat wordt ondersteund door het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation (GCCA+) Phase 2 Project, gefinancierd door de Europese Unie  (EU) en  het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) in samenwerking met de overheid van Suriname.