Wereld Waterdag 2024, ‘Water voor vrede’

22 maart: Wereld Waterdag

Deze jaarlijkse viering biedt een gelegenheid om de bewustwording van water te vergroten over de cruciale rol die water heeft in ons dagelijks leven en de noodzaak om diverse waterbronnen te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties. In dit kader wordt het bereiken van SDG 6: ‘schoonwater en sanitaire watervoorzieningen voor eenieder in 2030’, ondersteunt.

Water is essentieel voor het leven en kan zowel een bron van vrede als verdeeldheid zijn. Wanneer het gezamenlijk beheerd wordt, kan het vrede en stabiliteit tussen landen bevorderen. Echter geschillen over toegang, gebruik en verdeling van waterbronnen kunnen leiden tot conflicten en spanningen. Extreme weeromstandigheden zoals droogte, overstromingen en stormen zijn gevolgen van klimaatverandering en kunnen de beschikbaarheid en distributie van waterbronnen negatief beïnvloeden. Tegelijkertijd biedt het wel de mogelijkheid voor effectieve samenwerking bij het waterbeheer dat kan bijdragen aan vrede en veerkrachtigere gemeenschappen. Naar aanleiding hiervan is het thema van Wereld Water dag 2024 “Water voor Vrede”.

De studierichting Milieuwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit levert al langer dan twee decennia een bijdrage aan capaciteit versterking binnen de watersector, middels het verzorgen van onderwijs en onderzoek.

Vandaag, op wereld waterdag 2024, delen wij tien water gerelateerde bachelors of science afstudeerverslagen met u, over de periode 2012 – 2019. Klik op de links voor de volledige tekst.

  • Afstudeeronderzoek van Naipal E. (2012): Een aanzet tot het bepalen van de opgeloste organische koolstof concentratie in de Nickerie rivier

http://ub1.uvs.edu/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=en&base=COLBIB&nextAction=lnk&exprSearch=NAIPAL,%20EKATERINA&indexSearch=AU

  • Afstudeeronderzoek van Graanoogst J. (2012): Aanzet tot verbetering sanitatie condities in Commewijne (Noord)

http://ub1.uvs.edu/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=en&base=COLBIB&nextAction=lnk&exprSearch=GRAANOOGST,%20JO-ANN%20RACHEL&indexSearch=AU

  • Afstudeeronderzoek van Stoc J. (2012) Introductie van een kleinschalige on-site afvalwaterbehandelingssysteem voor het zuiveren van het afvalwater te Hanna’s Lust

http://ub1.uvs.edu/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=en&base=COLBIB&nextAction=lnk&exprSearch=STOC,%20JOMAIRA&indexSearch=AU

  • Afstudeeronderzoek van Madhar R. (2014): Contributing to a healthy Suriname River (An initial analysis of the river quality)

http://ub1.uvs.edu/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=en&base=COLBIB&nextAction=lnk&exprSearch=MADHAR,%20RYAN&indexSearch=AU 

  • Afstudeeronderzoek van Nandlal F. (2015): Aanzet tot het verwerken van het spoelwaterslib van het SWM productie station te Republiek

http://ub1.uvs.edu/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=en&base=COLBIB&nextAction=lnk&exprSearch=NANDLAL,%20FARISHA%20XAVIERA&indexSearch=AU

  • Afstudeeronderzoek van Punwasi M. (2016): A reconnaissance measurement of water quality parameters in the Paramaribo area to contribute to the establishment of a baseline for the Suriname River

http://ub1.uvs.edu/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=en&base=COLBIB&nextAction=lnk&exprSearch=PUNWASI,%20MAITRIE&indexSearch=AU

  • Afstudeeronderzoek van Yau C. (2017): “Assessment of the degree of contamination of soil and ground water around the Snake separator at Catharina Sophia Operation and the evaluation of suitable in-situ remediation techniques”

http://ub1.uvs.edu/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=en&base=COLBIB&nextAction=lnk&exprSearch=YAU,%20CYNTHIA%20M.&indexSearch=AU

  • Afstudeeronderzoek van Kartodikromo C. (2017): Onderzoek naar de huidige waterkwaliteit in de “estuariene zone” van de Saramacca rivier op de locaties Tijgerkreek, Groningen en Calcutta en de identificatie van de potentiële mariene verontreinigen afkomstig van het land.

http://ub1.uvs.edu/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=en&base=COLBIB&nextAction=lnk&exprSearch=KARTODIKROMO,%20CASHMIERRA%20J.&indexSearch=AU

  • Afstudeeronderzoek van Ishaak R. (2018): De toetsing van een zwaartekracht gevoed kraanwater system in het dorp Sipaliwini – De toepassing van “stand alone” water filtersysteem in Zuid-Suriname

http://ub1.uvs.edu/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=en&base=COLBIB&nextAction=lnk&exprSearch=ISHAAK,%20ROSHANA&indexSearch=AU

  • Afstudeeronderzoek van Nizamali J. (2019): Regenwater als duurzame (drink)waterbron voor de huishoudens van Alkmaar in het district Commewijne: een casestudie 

http://ub1.uvs.edu/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=en&base=COLBIB&nextAction=lnk&exprSearch=NIZAMALI,%20JENNY&indexSearch=AU

/