Samenleving kan weersverwachting meenemen in dagelijkse planning

Het is noodzakelijk om de samenleving in begrijpbare taal te informeren over onder meer de weersverwachting. Hierdoor kan ze zich goed voorbereiden op bijvoorbeeld zware regens of hittegolven en deze zaken meenemen in haar planning. De website van de Meteorologische Dienst Suriname, is allesbehalve gebruiksvriendelijk en wordt daarom vernieuwd om beter toegankelijker en overzichtelijker te zijn voor de bezoekers. De Meteodienst speelt hiermee in op de kritiek rond de hevige regens in april, dat de informatie moeilijk te begrijpen is voor het grotere publiek.

De coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing, NCCR, Jerry Slijngard, had aangegeven dat de extreme weersomstandigheden vragen om gedegen voorzorgsmaatregelen door de samenleving. Hij noemt informatie over de weersverwachting nogal technisch. Het moet volgens hem veel duidelijker en begrijpelijker. Los van communicatie vanuit de overheid is het belangrijk dat vaker over klimaatverandering wordt bericht en niet pas wanneer iets gebeurt. Klimaatverandering is nu een vast onderdeel van ons leven.

Volgens meteoroloog Dwight Samuel wordt de weersverwachting momenteel doorgestuurd naar verschillende bedrijven zoals mediahuizen en landbouworganisaties en wordt er ook veel informatie opgevraagd. Sommige media nemen de weersverwachting nu mee in hun dagelijkse programmering.

Samuel: “De interesse van de samenleving in Suriname naar informatie over het weer is nog niet wat het wezen moet. De mensen controleren voortdurend zelf wat de weersverwachting zal zijn. Ze kijken naar boven en zien dat de lucht blauw is en concluderen dat er niet veel neerslag zal vallen. Dus dan doen ze geen nacontrole op internet of bij de Meteorologische Dienst. Maar wanneer we zware regenval hebben dan vindt de samenleving wel dat de dienst dit laat heeft gemeld terwijl de informatie wel was gegeven.”

Info op internet

Samuel: “Met de vernieuwde website willen wij de samenleving van genoeg informatie voorzien.” Het is wel belangrijk te begrijpen dat het om voorspellingen gaat. Het weer kan altijd veranderen, waardoor het soms wel of niet regent wanneer het tegenovergestelde is aangegeven.

Samuel: “Het weer is wel aan het veranderen. Het is minder voorspelbaar dan voorheen. Over het algemeen is het weer nog te overzien. Het zal wel per gebied in het land blijven verschillen.” Als het in Paramaribo-Noord regent hoeft dat niet zo te zijn in bijVoorbeeld het zuiden van de stad.

Het klimaat van Suriname

Suriname heeft zoals bekend een tropisch klimaat. Wereldwijd wordt de classificatie van Köppen gebruikt. Het is een oorspronkelijk in 1918 door de Russisch-Duitse bioloog Wladimir Köppen ontworpen klimaatclassificatie, die later is verfijnd door vooral de Duitse klimatoloog Rudolf Geiger.

Deze classificatie is van noord naar zuid te verdelen in tropisch regenwoud-, moesson- en tropisch savanneklimaat. De kustregio bevindt zich in een tropisch regenwoudklimaat, met een relatief hoge luchtvochtigheidsgraad van tussen de 75 en 80 procent. Suriname kent geen aanhoudende regens maar hevige regenbuien.

Volgens informatie uit de negende milieustatistieken publicatie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek zijn verschijnselen die van grote invloed kunnen zijn op het weer in Suriname de sibibusies, het El Niño fenomeen en de Intertropische Convergentie Zone, ITCZ. Deze laatste is de belangrijkste bepaler voor de neerslag in Suriname. Het is een ontmoetingsgebied van de noordoost en zuidoost passaat rondom de evenaar en verplaatst zich in noord- en zuidwaartse richting naar gelang de stand van de zon.

Sibibusies zijn zware rukwinden die zich kunnen voordoen tijdens een onweersbui. Ze kunnen windsnelheden van  tussen de 70 en de 100 kilometer per uur halen. Het El Niňo fenomeen kan zich elk moment voordoen, maar meestal herhaaldelijk tussen de twee en zeven jaar en kan twaalf tot achttien maanden duren. Over het algemeen is het gedurende de El Niño jaren, droger in Suriname.

Suriname kwetsbaar

Hoewel het land geheel buiten de orkaanzone ligt, zijn de naweeën van orkanen in het Caribisch gebied te merken in de vorm van zware regenval. Suriname kent wel rampen, maar tot nu toe zijn ze relatief beperkt gebleven, zonder grote aantallen doden en gewonden. Genoemd worden onder andere de droogte van 2004 in het binnenland, waarbij dorpen nog maar nauwelijks via de rivier te bereiken waren en voedselhulp moesten krijgen, de overstromingen van 2006 en 2008 in het binnenland, daarna in de kustvlakte en de rukwinden die de laatste jaren Suriname regelmatig teisteren.

De kustvlakte is kwetsbaar voor zeespiegelstijging. Paramaribo ligt ongeveer tussen de nul en drie meter boven de zeespiegel. Volgens statistieken van het Verenigde Naties Ontwikkelingsprogramma (UNDP) staat Suriname op de lijst van de tien kwetsbare landen met een lage kustvlakte die in deze eeuw bedreigd worden door stijging van de zeespiegel.

Er is nog niet vast te stellen of de wereldwijde klimaatverandering van invloed is op Suriname. Samuel zegt daarom dat MDS niet de uitspraak wil doen dat de zware regens het gevolg zijn van klimaatverandering omdat we onvoldoende data hebben om het te staven.

“Je zult data moeten verzamelen van een aantal jaren en aan de hand daarvan kijken of de temperatuur gestegen of hetzelfde gebleven is. Het is anders normaal. Maar we weten dat het een bepaalde oorzaak kan hebben, namelijk dat wij liggen in de  Intertropische Convergentie Zone, de zone met stijgende luchtbewegingen in de buurt van de evenaar.” Klimaatverandering zal wel een bijdrage daaraan kunnen leveren.

“We zijn momenteel in een El Nino jaar, dat wil zeggen dat het weer zich anders gaat gedragen. Er zullen meer droge perioden zijn, maar wanneer het regent kunnen het zware buien zijn, waarop mensen zich wel kunnen voorbereiden. Bij klimaatverandering zouden we veel zwaardere aanhoudende regens krijgen dan wat nu het geval is.”

Onderbezetting

De MDS heeft wel een tekort aan personeel en materiaal. Wat het laatste betreft krijgt zij wel buitenlandse ondersteuning. Zo heeft UNDP onlangs nieuwe meetinstrumenten geschonken, maar het blijft moeilijk om gegevens op te slaan. De MDS krijgt veel informatie, maar kan slechts een minimale hoeveelheid verwerken. Het merendeel doen andere organisatieas zoals het Statistiekbureau.

Samuel: “Wij werken er wel naartoe om steeds meer gegevens te verwerken zodat wij bepaalde analyses kunnen maken en die aan de samenleving kunnen presenteren. We hopen dat we over een paar jaren met meer menskracht en meer meetinstrumenten meer kunnen verwerken. We proberen ook landbouwers regelmatig informatie over het weer te geven, zodat zij daarop kunnen inspelen. Daarbij krijgen we hulp van de districtscommissarissen die de informatie ook delen. De landbouw is ontzettend klimaatgevoelig en daarom is het belangrijk dat belanghebbenden de informatie ook gebruiken in hun planning.”

Eerder verschenen in de Ware Tijd van maandag 19 juni 2023

/