Beeld door Kevin Headley

De ‘Klimaatveranderingestafette Fotowedstrijd 2023’

De top 10 foto’s worden online gepubliceerd

De Klimaatveranderingestafette houdt een fotowedstrijd waaraan iedereen die in Suriname woont mag meedoen. Het thema is klimaatverandering. Maak één (1) foto die het thema goed weergeeft en maak kans op een prijs!

1e prijs SRD 10.000

2e prijs SRD 7.500

3e prijs SRD 5.000

De top 10 foto’s worden online gepubliceerd. Indienen tot uiterlijk 7 augustus om 23.59 uur. Bekendmaking van de winnaars is op 25 augustus op onze website.

Voorwaarden fotowedstrijd 

 1. De foto heeft alles te maken met het thema ‘klimaat’ 
 2. Per deelnemer mag maximaal 1 (één) foto worden ingezonden.
 3. De foto moet in Suriname gemaakt zijn en mag niet ouder dan één (1 jaar) zijn.
 4. De deelnemer dient de maker van de foto te zijn.
 5. Verzenden via WhatsApp +597 8423361 met vermelding van naam en voornaam. Om mee te doen aan de wedstrijd worden persoonlijke gegevens doorgegeven zoals naam, voornaam en mobielnummer. (Gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om met de winnaars contact op te nemen of als bronvermelding bij publicatie).
 6. De deelnemer is geheel zelf verantwoordelijk indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden.
 7. De foto mag niet digitaal bewerkt zijn. (geen filters e.d.)
 8. De foto mag met camera (fototoestel) als een mobiele telefoon gemaakt zijn.
 9. Als er mensen op de foto staan, en u toestemming heeft om die foto te gebruiken, stuur dan hiervan een kopie van de schriftelijke toestemming mee.

Over de beoordeling

 1. Inzending van een foto voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van bovenstaande wedstrijdvoorwaarden in.
 2. De jury is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
 3. De bekendmaking van de winnaars is op 25 augustus. De drie winnaars ontvangen een persoonlijk bericht.
 4. De foto’s worden alleen gebruikt voor publicatie over de fotowedstrijd.
 5. Juryleden zijn uitgesloten van deelname.
 6. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
/