De effecten van een veranderend klimaat op de openbare gezondheid en economie van Suriname

Afstudeer onderzoek van Nuravni.S.Sallons (2017), Anton de Kom Universiteit van Suriname, Studierichting Milieuwetenschappen.

Klimaatverandering is een verandering, die optreedt in het gemiddelde klimaat over een lange periode. Volgens de temperatuur metingen van de Meteorologische Dienst Suriname is er een stijgende trend waargenomen over de afgelopen 40 jaar. De waargenomen temperatuur stijging was in 2008, 1.1 graden Celsius in Suriname. Suriname ligt in de tropen en er komen infectie ziekten zoals Malaria, Dengue koorts en Schistosomiasis (bilharzia) voor. Tropische infectie ziekten zijn erg klimaatgevoelig en kunnen zich heel goed ontwikkelen indien de omstandigheden gunstig zijn.

De openbare gezondheid is de algemene gezondheid van een ieder in een land. De openbare gezondheidzorg houdt in de preventieve gezondheidszorg dat die zich concentreert op de bevordering en bewaking van de algemene gezondheid van een ieder. Jaarlijks wordt er een bepaald bedrag door de Surinaamse overheid en enkele internationale organisaties vrijgemaakt voor de openbare gezondheidzorg in Suriname. Dit bedrag moet voorzien in het treffen van preventieve maatregelen in de gezondheidszorg.

Een onderzoek naar de relatie tussen veranderingen in het klimaat en besmettingsgevallen door klimaatgevoelige infectie ziekten is nog niet gedaan in Suriname. De hoofdvraag die dus voortvloeide uit het geheel luidt als volgt: ‘Wat zijn de gevolgen van een veranderend klimaat op de openbare gezondheid en de economie van Suriname?’

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag werd de volgende methode gebruikt. Als eerst werd er Surinaamse data gecollecteerd bij de Meteorologische dienst Suriname (klimatologische data), het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg en bij het Ministerie van Volksgezondheid (tropische besmettingsgevallen data.). Vervolgens werden er trend analyses gedaan, met behulp van Microsoft Excel, voor de temperatuur, neerslag en de besmettingsgevallen door geselecteerde tropische infectie ziekten. Deze trends geven vervolgens het verloop aan van 1975 – 2016. SPSS wordt heel vaak gebruikt om wetenschappelijk gegronde uitspraken te doen. Om te bepalen of er verbanden bestaan tussen veranderde klimaat factoren en besmettingsgevallen werden er correlatie analyses gedaan met behulp van SPSS.

Er is een stijging waargenomen voor het aantal Dengue besmettingen, een daling waargenomen voor Malaria besmettingen, en een daling voor Schistosomiasis besmettingen. De correlatie analyses wezen echter uit dat er zwakke verbanden zijn tussen veranderde klimaatfactoren en besmettingsgevallen. De Schistosomiasis data is niet volledig en zijn de conclusies daaromtrent gedaan met behulp van interviews en literatuuronderzoek.

Hieruit kon geconcludeerd worden dat niet alleen klimaatfactoren, maar ook andere factoren een rol spelen bij de toename en afname van de besmettingsgevallen door de geselecteerde tropische infectie ziekten. De belangrijke factoren die hieraan een bijdrage hebben zijn de preventieve maatregelen en urbanisatie.

Tot slot kan worden aanbevolen dat er plaats specifieke onderzoekingen moeten plaatsvinden, met plaats specifieke data met betrekking tot de relatie tussen besmettingsgevallen door tropische infectieziekten en klimaatfactoren. Deze onderzoekingen zullen een beter beeld kunnen geven over de relatie tussen veranderde klimaat factoren en infectieziekten. Ook zouden de preventieve maatregelen moeten worden gecontinueerd en/of geïntensiveerd. Dit kan meer gaan kosten dan de huidige gezondheidsuitgaven van de overheid en moeten dus verder onderzocht worden.

Ga naar deze link voor het volledig verslag.

/